Tartu rahu

kaardile

02. veebruar 1920

Novembri keskpaigaks oli selge, et Balti riikidest on vaid Eesti valitsus huvitatud rahust Nõukogude Venemaaga.

Briti ja Prantsuse ehk Antandi võimud andsid Eestile rahu sõlmimiseks vabad käed. Asutav Kogu seadis kokku Eesti rahudelegatsiooni, mille esimeheks sai Jaan Poska ning liikmeteks Ants Piip, Julius Seljamaa, Mait Püüman ja kindralmajor Jaan Soots.

Vene delegatsiooni juhtis esialgu Leonid Krassin, kelle vahetas detsembri keskel välja Adolf Joffe.

Rahukonverents avati Tartus 5. detsembril 1919 ning see kestis 2. veebruarini 1920. Kui Eesti Vabariigi tunnustamise küsimus ei tekitanud mingeid probleeme, siis tõeliseks valupunktiks kujunes piiriküsimus. Alles pärast Narva pealetungide ebaõnnestumist muutus Venemaa senisest järeleandlikumaks, ent mööndusi pidi loomulikult tegema ka Eesti.


31. detsembril kell 19.45 kirjutati alla vaherahulepingule, mis hakkas kehtima kõigil rinnetel 3. jaanuaril 1920 kell 10.30 Tallinna ja kell 12.00 Moskva aja järgi. Alates jaanuarist vaieldi kaua veel majandusküsimuste üle, kuid pikkamööda loobus Eesti edasisest kauplemisest. Tartu rahuleping sai allkirjad 2. veebruaril 1920 kell 00.45 praegusel Vanemuise (toona Aia) tänaval majas number 35 (pildil).

Leping lõpetas sõjaseisukorra Eesti ja Nõukogude Venemaa vahel, viimane tunnistas Eesti iseseisvust ja tõotas loobuda igaveseks ajaks kõigist õigustest Eesti üle. Fikseeriti Eestile sõjalis-strateegiliselt küllaltki soodne riigipiir, Eestile läks terve Setumaa koos Petseri linna ja Irboskaga ning Narva jõe tagune ala. Olulised olid ka paragrahvid Venemaa-eestlaste ümberasumise ja majandusküsimuste kohta.
Kokku kaotas Eesti sõjas oma vabaduse eest üle 5000 mehe ja naise.

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Eesti ajaloo atlas. Tallinn: Avita, 2006.                                                                                                 

Allikad (pildid): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Tartu_Peace_Treaty02.JPG 

http://www.hot.ee/vabadussoda/rahu-3.jpg


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • nool
  • sadam