Kruus lõpetab ülikooli ajaloomagistrina

kaardile

1923

Hans Kruus 1920. aastatel

1923. aastal lõpetas Hans Kruus Tartu Ülikooli ajaloomagistrina, kaitstes väitekirja pealkirjaga: "Vene-Liivi sõda (1558-1561)". See töö ongi jäänud antud perioodi kõige detailsemaks käsitluseks Eestis. Tema peamiseks õppejõuks ja juhendajaks oli Tartu Ülikooli soomlasest professor Arno Rafael Cederberg, kellest sai peaaegu kõigi Eesti esimese põlve professionaalsete ajaloolaste õpetaja.

Kruus osutus Cederbergi õpilastest üheks kõige andekamaks ja aktiivsemaks: juba 1920. aastal, enne ülikooliõpingute juurde tagasiasumist ilmusid tema sulest kaks kaalukat tööd Eesti lähemast ajaloost: "Linn ja küla Eestis" ja "Saksa okupatsioon Eestis". 1920. aastatel koostas ta veel 3-köitelise "Eesti ajaloo lugemiku" ning samuti kolmeosalise ülevaateteose "Eesti ajalugu kõige uuemal ajal". Lisaks oli ta aastatel 1925-40 "Ajaloolise Ajakirja" toimetuse liige, 1932-36 ka peatoimetaja. Ajakirjas avaldas ta ka suure hulga artikleid, millest enamik käsitles Eesti lähemat ajalugu ning tegeles rahvusküsimuse probleemiga. Erinevalt oma senistest sotsialistlikest vaadetest avaldus neis ennekõike rahvuslik, Nõukogude ajal kodanlikuks nimetatud vaimsus. 1927-40 oli Kruus ka Eesti Kirjanduse Seltsi juhatuse liige, 1928-40 Akadeemilise Ajaloo Seltsi abiesimees, 1929-40 ajakirja "Eesti Kirjandus" toimetuse liige, samadel aastatel veel ka 1905. aasta seltsi juhatuse liige. Samuti jätkas Kruus enese täiendamist ka ajaloo alal. 1931. aastal kaitses ta doktoriväitekirja "Talurahva käärimine Lõuna-Eestis XIX sajandi 40-ndail aastail", mis on jääud tänini üheks paremaks Eesti agraarajalooalaseks teoseks.

 

Allikas: Eesti ajalugu elulugudes: 101 tähtsat eestlast. Tallinn: Olion, 1997, lk-d 202-203.


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

 • ajalooline
 • haud
 • kivid
 • kohus
 • kool
 • lasteaed
 • maja
 • nool
 • rong
 • tulease
 • ülikool