Sakslaste sõjaretk Ugandisse

kaardile

1208

1208. aastaks olid liivlased ja läti soost hõimud kindlalt sakslaste võimu all. Nõnda otsustati alustada eestlaste (pildil) alistamist.

1208. aasta algul saadeti Henriku teatel Ugandisse Toreida preester Alebrand, kes nõudis tagasi kunagi ammu ugalaste poolt röövitud saksa kaupmeeste Pihkvasse suundunud karavani vara.
Samade nõudmistega saadeti suvel 1208 Ugandisse ka latgalite vanemad ning ordu esindajad. Mõlemal juhul naersid ugalased saadikud välja ning nood pöördusid alandatult tagasi.
Läbirääkimised eestlastega ebaõnnestusid ka latgalite juures ning osapooled lahkusid ägedate ähvarduste saatel "üksteist kõige teravamate odadega ähvardades".

1208. aasta suvel või sügisel võetigi ette esimene sakslaste ning latgalite sõjakäik eestlaste vastu Ugandi maakonda. Rüüstati külasid ning tapeti inimesi, põlema süüdati Otepää linnus.
Retkelt tagasi jõudnud, hakkasid latgalid kohe kindlustama oma linnuseid ning viisid sinna kokku oma vara, valmistudes niimoodi arvatavaks eestlaste vasturetkeks. Kartustel oli alust ning üsna pea järgnes ugalaste ja sakalaste sissetung Tolova maakonda, kus piirati sisse Beverini linnus.
Sellele vastasid latgalid omakorda Sakala lõunapoolsemate alade, Aliste kihelkonna ehk Alistekunna (tänapäeva Halliste-Karksi-Ruhja ümbrus) rüüstamisega 1208. aasta detsembris. Pärast seda sõlmiti sakslaste eestvõttel eestvõttel aastaks vaherahu. Ristisõdijad tundsid end Liivimaale rajatud koloonias veel üsna ebakindlalt ning vajasid hingetõmbeaega lisajõudude kogumiseks. Sakslaste ning latgalite esimesed sõjakäigud olid olnud veel kindlama vallutusplaanita rüüsteretked, mille eesmärk oli pigem maad kuulata.

Allikad: Sulev Vahtre. Muinasaja loojang Eestis: vabadusvõitlus 1208-1227. Tallinn: Olion. 1990
Eesti ajaloo atlas. Tallinn: Avita, 2006.                                                                                                 Allikad (pildid):
http://koolielu.edu.ee/mallepeedel/veeb/eesti_turismigeograafia/images/oigeotepaa_linnamagi_091042.jpg  http://heinar.webs.com/3venda.jpg 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • kirik
  • kivid
  • maja
  • ring
  • sadam
  • tulease