Eestlaste sõjaretked ja Toreida piiramine

kaardile

mai 1211

Võidurõõm Viljandi üle ei kestnud sakslaste leeris kaua. Kuulnud eestlaste aktiivsetest sõjaettevalmistustest, rüüstasid ristisõdijad ennetavalt Sakala lõunapoolseimaid alasid.

Nüüd järgnes äge aga eestlaste pealetung ristisõdijate võimualale. Kõigepealt rüüstati Asti (Burtnieki) järve ning Ümera jõge ümbritsevaid alasid, seejärel laastasid eestlaste vanemad Lembitu ja Meeme Henriku kodupaika Rubenet, kus süüdati põlema kirik (pildil).

Eestlaste rünnakud liivlaste vastu üha tihenesid, kuna viimaseid käsitati vaenlastena. Vastu tahtmist eestlaste vastu sõtta aetud liivlased lootsid küll veel eestlastega koostööd teha, kuid eesti hõimude laastavad röövretked häälestasid liivlasi üha enam viimaste vastu.


Sakslastevastasesse vaenutegevusse sekkusid nüüd ka saarlased, kes korraldasid Koiva (Gauja) jõge mööda liikudes ägeda rüüsteretke Kubesele kirikukihelkonnas. Hoopis suurejooneliseks kujunes aga Saaremaa eestvõttel ettevalmistatud sõjaretk koos Läänemaa ja Rävalaga. Kolme suure maakonna peale kokku kogutud väe suurust on hinnatud 3000-4000 meheni. Seesugune suur malev asus piirama Kaupo residentsi Toreidas. Lähedalasuvast Sigulda ordulinnusest viisid sakslased Riiga sõna abivägede saatmiseks, mis saabusidki rutuga Toreida alla. Eestlased jäid nüüd linnuse ja abivägede vahele lõksu. Eesti maleva kaotused olid hoolimata vaprast võitlusest - mida tunnistab isegi Henrik - suured ning lüüasaamine tõsine.

Allikad: Sulev Vahtre. Muinasaja loojang Eestis: vabadusvõitlus 1208-1227. Tallinn: Olion. 1990
Eesti ajaloo atlas. Tallinn: Avita, 2006.                                                                                                         

Allikas (pilt): http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/8943591.jpg 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • kirik
  • kivid
  • maja
  • ring
  • sadam
  • tulease