Meriküla dessant

kaardile

14. veebruar 1944

14. veebruari öösel kella kahe-kolme paiku tegi Punaarmee 517-liikmeline eriüksus Meriküla lähedal dessandi Saksa vägede tagalasse. Hoolega ettevalmistatud operatsiooni eesmärgiks oli sakslaste tagala segamini paisata ning luua lõunasse tungides kontakt oma vägedega, et siis ühekoos armeegrupp "Narva" ümber piirata.

Siiski ilmnesid juba maabumisel esimesed probleemid: ilm oli väga halb, mistõttu dessantlaevad hajusid ja sattusid rannakaitsepatareide tule alla. Dessandi teine laine saadeti seetõttu maale kaldast liialt kaugel ning see suuremas osas hävitati. Vees muutus kasutuskõlbmatuks ka suurem osa radistide aparatuurist, mis tegi igasuguse kontakteerumise oma vägedega praktiliselt võimatuks.

Kaldale jõudnud dessantväelaste kolm gruppi hävitati tagalas Narva alla liikuvate reservide abiga üsna kiiresti. Dessantlased olid saanud käsu tappa ka kõik nende teele jäävad kohalikud elanikud, mida ka täideti. Kogu dessant lõppes venelaste jaoks täieliku läbikukkumisega, omadeni jõudis kogu üksusest vaid kuus meest.

20. veebruaril 1944 alustas Punaarmee suurrünnakut Auvere platsdarmile, selle asemel et toetada järjest täbaramasse olukorda sattuvaid dessantväelasi Meriküla ümbruses. Saksa üksused suutsid aga Nõukogude ägedast suurtükitulest hoolimata oma positsioone hoida ning Tallinn-Narva raudteed kaitsta. Seejuures haarasid sakslased initsiatiivi ning asusid jõudude vähesusest hoolimata vastupealetungile, kuid ka nemad suruti peagi endistele positsioonidele tagasi. Mõlemate poolte kaotused olid seejuures äärmiselt suured.

  • Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
  • Mart Laar. Sinimäed 1944: II maailmasõja lahingud Kirde-Eestis. Tallinn: Varrak 2008
  • Allikas(foto) http://www.kool.ee/failid/miini.jpg 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • tulease