Sõjatribunalide tegevuse algus Eesti NSV-s

kaardile

22. juuni 1941

Kohe pärast sõja puhkemist Nõukogude Liidu ja Saksamaa vahel 22. juunil 1941 algas üle kogu NSVL-i repressioonide süvendamine.

Sõjaseisukorra määruse alusel läks "kohtupidamine" nüüd üle sõjatribunalidele, kes võisid otsuse langetada 24 tunni jooksul ilma eeluurimise, tunnistajate ning kaitsjateta.

Suurem osa tribunali ette jõudnud inimestest mõisteti surma, hukkamiste arv seega suurenes hüppeliselt, kusjuures senistele süüalustele lisandusid nüüd ka vastupanuliikumises osalenud mehed ja naised ning Punaarmeesse mobiliseeritud.

Teiste hulgas hukati kiirmenetluse käigus 3. juulil 1941 arvatavasti ka Eesti üks võtmepoliitikuid Jaan Tõnisson.

Eestis asuva Punaarmee ülemjuhataja kindralmajor Ilja Ljubovtsevi 5. juuli määruse alusel võis ilma kohtuotsuseta hukata mobilisatsioonist kõrvalehoidnuid ning bandiite. See andis aluse üha massilisemaks terroriks, kus armu ei antud ka "süüaluste" perekondadele.

Süvenes inimeste sadistlik mõrvamine ning talude põletamine. Samal ajal alustati Eesti 11 kinnipidamisasutusest kinnipeetavate evakueerimist NSV Liidu tagalasse. Kokku saadeti Nõukogude Liidu äärealadele üle 4000 vangi.

 

 

Foto: http://www.kingitus.ee/client/files/c_items/123382471832.jpg

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Mart Laar. Punane terror: Nõukogude okupatsioonivõimu repressioonid Eestis. Tallinn: Grenader, 2005

 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • haud
  • mõis
  • nool
  • politsei
  • rong
  • tulease