Maailmasõja algus ja Eesti

kaardile

august 1914

1914. aasta juulis-augustis algas Eestis esimene suurem meeste mobilisatsioon ning hobuste rekvireerimine.

1917. aasta alguseks oli Vene armees püssi all umbes 100 000 eestlast, kellest üle kümnendiku sai surma.

I maailmasõja ajal mereväehaiglaks muudetud Estonia kintserdihoone fuajee.

Paljudele eestlastest haritlastele avanes sõja ajal võimalus saada ohvitserideks kiirendatud korras, mistõttu teenis Vene armees 1917. aastaks üle 2000 eesti soost ohvitseri. See kõik andis hea aluse tulevase iseseisva Eesti omaenda rahvaväe moodustamiseks pärast maailmasõja lõppu.

Saksamaa-vastase sõja puhkemine pani üsna keerulisse olukorda Eestis elavad baltisakslased, kes pidid nüüd laveerima riigitruuduse ja isiklike rahvuslike aadete vahel. Lojaalsust riigile vähendas aga kohe pärast sõja puhkemist alanud Venemaal elavate sakslaste tagakiusamine.

Tugevnes tsensuur, Baltikumis kui rindelähedases piirkonnas läks võim kohalikult baltisaksa omavalitsuselt suures osas üle Vene sõjaväeringkondadele. Koos Saksa vägede pealetungidega kasvas ka sakslastevastane propaganda, mis nõudis muuhulgas baltisaksa aadli suurmaavalduste kaotamist. Asi piirdus siiski 10. juulil 1916 baltisaksa mõisnike viinapõletamise ja õllepruulimise, trahterite ja kõrtside, turgude ja laatade ning kalapüügi ja jahipidamise eriõiguste kaotamisega.

Pealinnas üritati samas käima lükata reforme Balti kubermangude eriomavalitsuste kaotamiseks. Seda hakkas osavalt ära kasutama Saksa propaganda, mis kutsus üles baltisakslasi päästma. Ühtlasi alustati juba okupeeritud Baltikumis saksasõbralikke ümberkorraldustega.

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Õie Elango, Ants Ruusmann ja Karl Siilivask. Eesti maast ja rahvast: Maailmasõjast maailmasõjani. Tallinn: Olion, 1998
Eesti ajalugu: kronoloogia. Tallinn: Olion, 2007
Eesti ajaloo atlas. Tallinn: Avita, 2006.                                                                                                     
Allikas (pilt): http://www.kuperjanov.ee/images/paste1.jpg 

Pilt: Eesti Ajaloo Atlas, lk 98

  


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • näitus
  • nool
  • sadam
  • tulease