Posvoli lepingute sõlmimine

kaardile

14. september 1557

14. septembril 1557 sõlmiti Leedu põhjapiiri lähedal olevas Posvolis kolm lepingut ühelt poolt ordu ja muude liivimaalaste ning teiselt poolt Poola-Leedu kuninga vahel. Esimene neist ennistas Riia peapiiskopiks Wilhelmi ja tema koadjuutoriks Christophi, kuid nood pidid lubama, et ei muuda peapiiskopkonda ilmalikuks valduseks ja valitsevad Liivimaa seaduseid järgides.

Ainsaks erandiks oli 1546. aasta Volmari retsess, mis jäeti kui peapiiskopi huve kahjustav kõrvale. Teine leping oli ordu ja Leedu vahel, millega lõpetati omavaheline sõjaseisukord ning määrati kindlaks maadevaheline piir. Kuid kõige huvitavam oli kolmas leping, mis sõlmiti ordumeistri ja kuningas Sigismundi vahel.

Sellega sõlmiti salajane liit Venemaa vastu. Lepingu tingimused olid aga üsna veidrad: see võis ellu rakenduda alles siis, kui mõlemal poolel olid rahulepingud Venemaaga lõppenud ehk mitte enne aastat 1562, mil Vene-Leedu vaherahu lõppes. Selle lepinguga ühines kogu Liivimaa, kuid otseselt seoti sellega siiski vaid ordumeistri isik. Seega võis lepingu peamiseks eesmärgiks olla Liivimaa tugevaima riikliku moodustise otsene sidumine kuningas Sigismundi poliitikaga, sest varem oli ordu liitu Poolaga ju igati vältinud.

Omaette küsimus on, millist rolli mängisid koadjuutorivaenuse lõpetanud Posvoli lepingud Liivi sõja vallapäästmises. On väidetud, et Ivan Julm võis salalepingust teada saada ja just seetõttu Liivimaad rünnata, kuid toonased allikad seda oletust ei toeta. Tsaar kindlasti küll teadis ordumeistri ja kuninga kohtumisest Posvolis, kuid ilmselt mitte seal kokkulepitu sisu. Samas võis juba ainuüksi fakt, et ordumeister oli isiklikult kuninga kutse peale Posvolisse kohale ilmunud, tsaaris viha tekitada ja kiirendada tema otsust sõja vallapäästmisel.


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • kirik
  • kohus
  • näitus
  • sild
  • tulease