Ajutise Valitsuse esimene istung

kaardile

25. veebruar 1918

25. veebruaril avaldati iseseisvusmanifest ning Päästekomitee esimesed liikmed ajalehtedes.

5. päevakäsuga määrati Eesti Ajutise Valitsuse koosseis (pildil): Ministrite Nõukogu esimees ja siseminister Konstantin Päts, Ministrite Nõukogu abiesimees ja kohtuminister Jüri Vilms, välisminister Jaan Poska, sõjaminister polkovnik Andres Larka, raha- ja riigivaranduse minister Juhan Kukk, kaubandus- ja tööstusminster Voldemar Päts, põllutöö- ja toitlustusminister Jaan Raamot, teedeminister Ferdinand Peterson, töö- ja hoolekandmise minister Villem Maasik ning haridusminister Peeter Põld.

Nii saksa, rootsi kui ka vene rahvusasjade ministrite portfellid jäid ajutiselt vabaks. Eesti suurematest parteidest jäid valitsusest peale enamlaste välja ka esseerid. Valitsuse esimene istung peeti Tallinna Reaalkooli ruumides. Samal päeval kuulutati Eesti Vabariik välja ka vabastatud Paides ja Rakveres.

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Õie Elango, Ants Ruusmann ja Karl Siilivask. Eesti maast ja rahvast: Maailmasõjast maailmasõjani. Tallinn: Olion, 1998
Eesti ajalugu: kronoloogia. Tallinn: Olion, 2007
Eesti ajaloo atlas. Tallinn: Avita, 2006.                                                                                                       Allikad (fotod): http://heinar.webs.com/Esimene%20Ajutine%20Valitsus.jpg  http://www.kv.ee/i/upload/y09/w33/d2/22800637t.jpg


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • auto
  • tulease
  • vaade