Eestimaal võetakse vastu talurahvaregulatiiv "Iggaüks".

kaardile

14. juuli 1802

Eestimaa kubermangus oli talurahva olukorra parandamise küsimus üleval juba 1765. aastast, kuid kohalikud aadlikud ei soovinud sellega kuigivõrd tegeleda.

1796. aastal oli vastu võetud küll "aumehelik kokkulepe", et talupoegade koormisi võetakse vastavalt vakuraamatutele ja korralikud talupojad võivad omada vallasvara, kuid see ei omanud seaduse jõudu ja talupoegade majanduslik olukord oli endiselt vilets.

Ent halb oli ka Eestimaa mõisnike majanduslik seisund ja seeõttu otsustasid aadlikud eesotsas peamees Jakob Georg von Bergiga, et rüütelkond võiks vastu võtta talupoegade olukorda parandavad seadused, kui keskvalitsus aitab rajada aadlikele krediidikassa, millega saaks finantseerida agraarümberkorraldusi.

Aleksander I nõustus selle ideega ja nõnda avaldatigi 1802. aasta suvel uus talurahvaregulatiiv, mis on tuntuks saanud nime "Iggaüks" alla; seda tänu teksti esimesele sõnale selle eestikeelses variandis.

Regulatiiviga fikseeriti senised mõisakoormised, talupoegadele anti õigus omada vallasvara ning pärandada nende kasutuses olevat maad, piirati talupoegade müüki ning asutati valla- ja kihelkonnakohtud. Eestimaa rüütelkond lõi spetsiaalse komisjoni, mis ühtlustas üle kubermangu koormisi ja koostas uued vakuraamatud. Tänutäheks andis tsaar rüütelkonna krediidikassale kinnituse ja andis soodsatel tingimustel laenu.

Eestimaa rüütelkonna tegevus ja "Iggaüks" said eeskujuks ka Liivimaa rüütelkonnale, kes aga ei osanud enda võimalusi niivõrd osavalt ära kasutada.

Allikas: Eesti ajalugu. IV: Põhjasõjast pärisorjuse kaotamiseni, lk-d 203–211.

 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • mõis
  • raamatukogu
  • tulease