Põllumajandus

kaardile

1629

Mõisnikud kasvatasid oma põldudel peamiselt teravilja, sest selle müümine tõi suurimat tulu. Eesti oli XVII sajandil põhjapoolseim maa, mis kasvatas piisavalt vilja, et seda välja vedada. Peamiselt kasvatati rukist. Kasutati kolmeväljasüsteemi ning tööloomadeks olid peamiselt härjad. Põllud olid talude vahel kitsasteks ja pikkadeks siiludeks jaotatud. Viljatoodangu suurendamiseks hakati põldudelt kive koristama. See sai alguse saarte talupõldudelt. Hiljem hakati neist kividest kiviaedu ehitama.
Saagikust suurendati sõnnikuga väetamisega. Taludes peeti loomi põldude pindala arvestades suhteliselt rohkem kui mõisates. Lehmi peeti üldse üsna vähe, kuna piima polnud piiratud liikumistingimuste tõttu võimalik kaugemale müügiks viia. Mõisapõldude madalamat saagikust püüti tasa teha põldude laiendamisega. Nende harimiseks kasutati ju talupoegade tasuta tööjõudu. See viis selleni, et kui enne Liivi sõda oli talupõlde olnud neli korda rohkem kui mõisapõlde, siis XVII sajandi lõpuks oli neid ainult kaks ja pool korda rohkem. Teokoormus suurenes vastavalt.
Talupoegade peamiseks kohustuseks oli teotöö, mis jagunes rakme- ja jalateoks, kusjuures rakmetegu, kus tööle pidi saatma ka hobuse või härjad, oli neist kõige koormavam. Lisaks pidi hooajatööde ajal tegema veel abitegu ning talvel raske kohustusena osalema mõisavooris, mis võis tähendada kuni sadade kilomeetrite pikkuseid viljavedusid. Kõigele sellele lisaks pidi maksma veel ka loonusrenti põllumajandussaaduste ja käsitöökaupadega. Ja veel pidid talupojad osalema ajujahtidel, kusjuures neil endal oli XVII sajandi teisest poolest suurulukite jaht keelatud.
Veekogud olid kalarikkad. Eriti Peipsi järv, mille kallastel elavad vene kalurid Rootsi võimudele röövpüügiga pidevat peavalu valmistasid.
Mesilasi peeti vähem kui keskajal.

pildil: rukis

 

viide: Ain Mäesalu, Tõnis Lukas, Mati Laur, Tõnu Tannberg. Eesti ajalugu I. Avita, Tallinn 1995

pildiviide: http://www.e24.ee/?id=88834


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • haud
  • kirik
  • kool
  • sadam
  • ülikool