Luteri kirik Eestis. Piiskop Joachim Jhering astus ametisse.

kaardile

1638

Eestis hakati üles ehitama luteri kirikut. Kiriku üldine olukord oli Liivi sõja tagajärjel hull: hooned olid purustatud, õpetajaid polnud enamikus kogudustes. Talurahvas oli jälle hakanud pidama muinasusu kombetalitusi ja kasutama vanu kalmeid. Ristimist ja kiriklikku laulatust ei tehtud, armulaual peaaegu ei käidud. Ka järelejäänud pastoritest polnud suurt asja, kuna nende haridus ja kõlblus jättis soovida. Kirikuvisitatsioonidel leiti ka palju teisi puudusi. Läänemaal Kirblas näiteks olevat armulaual veini asemel õlut pakutud. Poola-Rootsi sõda tõi vahepeal kosuma hakanud kirikuelule uue tagasilöögi. Poola võimualune Liivimaa oli katoliiklik ja seal tegutses enne Rootsi võimu alla minemist ainult viis luteri õpetajat.
1638.-1657. aastal oli Eestimaa piiskop Joachim Jhering, kes suutis luteri kiriku Eestimaal uuesti üles ehitada. Eesti- ja Liivimaal loodi luterlik kirikuvalitsus ehk konsistoorium. Vaimulikkonna juht oli kindralsuperintendent, kelle võim oli võrreldav piiskopiga. Liivimaa kirikuvalitsus viidi pärast ülikooli asutamist Tartusse ning kindralsuperintendendid olid sellest saadik enamasti ülikooli professorid.
Rootsile, kes oli Kolmekümneaastases sõjas protestantliku leeri tähtsaim riik, oli luteri kiriku ülesehitamine muuhulgas ka riiklik poliitika. Eesti- ja Liivimaal pidi luteri kirik kaasa aitama ka rootsistamisele.
Muid usuvoole püüti järjekindlalt välja tõrjuda. Näiteks Saksamaalt alguse saanud pietismi levikut Baltikumis püüti igati takistada. Baltisakslastel takistati õppima asumist pietismiliikumisega seotud ülikoolidesse ning mõned pietistidest pastorid saadeti suisa maalt välja.
Kirikute ülesehitamine ja pastorite harimine parandas Rootsi ajal kiriku olukorda tunduvalt. Rootsi aja lõpuks oli enamikul kirikuõpetajatel ülikooliharidus ja nad oskasid jutlust pidada eesti keeles. Koguduse majandusasjadega tegelesid vöörmündrid, kes valiti talurahva seast. Kokkuvõttes lähenesid talupojad kirikule taas. Rootsi ajal sai Eestist luterlik maa.

pildil: Tallinna Niguliste kiriku barokne tornikiiver

 

viide: Ain Mäesalu, Tõnis Lukas, Mati Laur, Tõnu Tannberg. Eesti ajalugu I. Avita, Tallinn 1995

pildiviide: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/et/b/b9/Niguliste_kirik_2009.jpg


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • haud
  • kirik
  • kool
  • sadam
  • ülikool