Tartu ülikool

kaardile

15. oktoober 1632

1631. aastal esitas Johan Skytte kuningas Gustav II Adolfile palve anda Tartu gümnaasiumile ülikooli staatus. Järgmise aasta suvel andiski kuningas loa ning Tartu ülikool avati pidulikult 15. oktoobril 1632. aastal. Avaaktusel pidas Skytte kõne, kus ta ütles, et ülikool on mõeldud nii aadlikele kui ka linnakodanikele ja talupoegadele. Talupojad ülikooli siiski ei pääsenud. Ülikoolist sai kuninga auks Academia Gustaviana.
Klassikalisele ülikoolile kohaselt oli Tartu ülikoolis neli teaduskonda: filosoofia-, usu-, õigus- ja arstiteaduskond, kusjuures filosoofiateaduskonnas õppisid kõik tudengid. Seal omandati teistes teaduskondades õppimiseks eelteadmised. Ette oli nähtud üheksa aasta pikkune õppeaeg. Nii nagu kogu Euroopas oli Tartu ülikooli õppekeel ladina keel. Ühtne õppekeel võimaldas käia erinevates Euroopa ülikoolides õppimas. Laiema harituse nimel kasutasid mitmed seda võimalust.
Immatrikuleerimiseks polnud nõutud, et sisseastuja oleks lõpetanud mõne muu kindla kooli. Ettevalmistuseks oli filosoofiateaduskond. Nii võetigi ülikooli suisa lapsi, teismeeas noorukid olid tavalised. Juba tollal viidi uute õpilaste vastuvõtmisel läbi veidraid ja lõbusaid tseremooniaid, millega uued akadeemilise pere liikmeiks võeti. Õppetöö peamisteks vormideks olid loengud ja dispuudid. Heade õpitulemuste eest võis saada stipendiumi.
Tartu ülikoolis õppisid rootslased, soomlased ja sakslased. Kohaliku maarahva seast pärit tudengeist on kindlalt teada ainult üks lätlane. Eestlaste kohta kindlad andmed puuduvad, kuigi üks ülikoolis käinud tallinlane oli suure tõenäosusega eesti päritolu. Siiski leidus ülikoolis professoreid ja üliõpilasi, kes huvitusid maarahvast ja uurisid eestlaste ajalugu ja rahvakultuuri.

pildil: joonistus Tartu ülikooli esimesest hoonest

 

viide: Ain Mäesalu, Tõnis Lukas, Mati Laur, Tõnu Tannberg. Eesti ajalugu I. Avita, Tallinn 1995

pildiviide: http://homepage2.nifty.com/kmatsum/essays/gengo8201/8201.html


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • haud
  • kirik
  • kool
  • sadam
  • ülikool