Asva Saaremaal

kaardile

1000 eKr

Saaremaa kindlustatud asulas Asvas tegeldi kaubanduse ja käsitööga. Viimase tunnistuseks on asulakohtadelt leitud arvukad savist valuvormide ja sulatustiiglite katked.

Ilmselt olid need nn. kindlustatud asulad ühtlasi piirkondlikud võimukeskused.

Fotol savinõu Asva kindlustatud asulast.

Enamik pronksiaja muististest paikneb Eesti rannikupiirkonnas. Sisemaalt teatakse lisaks juhuleidudele vaid üksikuid kinnismuistiseid. Kindlasti elati sel perioodil ka Kesk- ja Lõuna-Eestis, kuid seal ei olnud tollal kombeks matta surnuid kivikalmetesse.

On arvatud, et sisemaal oli pronksiajal küttimise ja koriluse osatähtsus suurem kui rannikualadel.

Oletatavad sarvest adraterad Asva kindlustatud asulast.

 

Allikas: Eesti Ajaloo Atlas lk 20-24


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • maja
  • telk
  • tulease