Kunda kultuuri inimeste päritolu

kaardile

7000 eKr

Kunda kultuur oli lisaks Eestile levinud küllalt laial alal Leedust ja Kirde-Poolast Loode-Venemaani, hõlmates ka Baltimaid. Uue kultuuri kandjate päritolukohaks on pakutud alasid Lääne-Euroopast Uuraliteni, kuid tõenäoliselt olid uue kultuuri kujunemisel aluseks kohalikud, Baltimaades elavad inimesed.
Kunda ainelise kultuuri algseks väljakujunemiskohaks on pakutud Lõuna-Leedut ja Kirde-Poolat, kuna Eestist on varamesoliitikumist pärit asulatest leitud palju sealt pärit tulekivi, mille võisid Eestisse tuua uusasukad lõuna poolt. Samas võib leitud lõunapoolne tulekivi viidata lihtsalt tihedatele suhetele lõunapoolsete naabritega ning Kunda kultuur võis kujuneda laiemal alal, sealhulgas Eestis.
Hoolimata sellest, et aja jooksul on Eestisse tulnud palju uusi inimesi õige mitmest suunast, on Eesti asustuslugu mesoliitikumist alates olnud pidev ning tänapäeva eestlastel on Kunda kultuuri inimestega vähemalt mingilgi määral ilmselt olemas otsene geneetiline side. Pole ka võimatu, et eesti keele kujunemine sai alguse juba Kunda kultuuri ajal.allikas: Aivar Kriiska, Andres Tvauri. Eesti muinasaeg. Avita 2002


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • haud
  • nool