Narva kultuur

kaardile

5001 eKr

Noorema kiviaja algusest eristatakse Eestis, aga ka Lätis, Leedus ja Loode-Venemaal Narva jõe äärest leitud asulakoha järgi Narva kultuuri. Narva kultuuri alla kuuluvadki Eesti vanimad keraamikaleiud. See kultuur kestis Eestis neoliitikumi esimeses osas.
Keraamika valmistamise oskus ja Narva kultuuri tekkimine ei toimunud järsku. Arvatavasti levisid teadmised savinõude tegemise kohta aeglaselt mitme inimpõlve jooksul, Eestis tõenäoliselt lõunast põhja suunas. Vanim Narva kultuuri asulakoht, Narva jõe äärne Riigiküla IV asula, on määratud aastasse 5000 e.Kr. Kuna Riigiküla asub Põhja-Eestis, siis on võimalik, et lõunapoolses Eestis kasutati keraamikat juba veelgi varem.
Narva kultuuri asulaid on Eestis teada üle kahekümne viie. Paljud neist asuvad, sarnaselt keskmise kiviajaga, veekogude ääres. Suur osa asulatest asub mererannal. Narva kultuuri asulad paiknevad Narva jõe ääres, Põhja-Eesti rannikul, Saaremaal, Hiiumaal ja Ruhnus, Kagu-Eestis ning Emajõe suudmes. Enamasti on neis asulais säilinud tuleasemeid, selgemaid hoonete jälgi ei ole säilinud. Eestist on leitud paar Narva kultuuri matust, Saaremaalt ja Narva jõe äärest. Suuremaid hauapanuseid nende juures ei olnud. Nagu mesoliitikumiski asub Baltimaade suurim noorema kiviaja kalmistu Lätis Zvejniekis. Matusekombestikus on näha järjepidevust eelmise perioodiga. Surnud maeti enamasti väljasirutatud asendis ning kaeti sageli ookermullaga. Hauda kaasa pandi jahi- ja tööriistu ning loomahammastest valmistatud ripatseid.
Kivist töö- ja jahiriistade valmistamiseks kasutati, nagu juba mesoliitikumiski, kohalikke kivimeid: rannikul rohkem kvartsi ja sisemaal seal leiduvat tulekivi. Varasemaga võrreldes olid kristalsetest kivimitest valmistatud kirved ja talvad rohkem lihvitud.
Lisaks kiviesemetele kasutati ikka ka puust ja luust esemeid. Luust ja sarvest nooleotsi, igasugu teravikke, heiteodade ja harpuunide otsi, talbasid, ripatseid ja õngekonkse on leitud Riigikülast ja Kagu-Eestist Kääpa asulast.

pildil: Narva kultuuri keraamika Narva Joaoru asulakohalt

 

allikas: Aivar Kriiska, Andres Tvauri. Eesti muinasaeg. Avita 2002

pildiallikas: http://ornament.dragon.ee/muinasesemed/neoliitikum/pildid/021a.html


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline