Tarandkalmete matused

kaardile

53

Tüüpilistesse tarandkalmetesse on tavaliselt maetud põletatud luud. Luid on enamasti põletatud kalmest eemal ja koos hauapanustega. Hauda pandud esemed on lisaks veel katki tehtud. Esemete ja luude tükid on tavaliselt tarandisse laiali pillutud. Tarandkalmetest on leitud ka põletamata luid, kuid need on enamasti väikesed tükid ega moodusta terveid luustikke.
On arvatud, et inimese jäänuseid ei maetud kohe kalmesse, vaid lasti mujal laguneda. Mõnes kalmes olnud luudelt võis näha, et need on põletatud ilma lihata luudel. Ühel puhul võis oletada liha tahtlikku eemaldamist luudelt või siis varianti, et laip pandi lihtsalt kalme peale lebama ning kalme täidise vahele sattusid ilmastiku käes lagunemisest ning loomadest järele jäänud luud.
Tarandkalmed ehitati täiesti valmis enne matust. Seda näitab tõik, et suuremate kivide alt pole kunagi luid leitud. Tarandkalmetes ei tähista erinevate ehitusaegade tõttu tekkinud tarandipiirid eraldi haudu. Tarandkalmet võeti kui üht matusepaika, mille piirideks olid välimised tarandimüürid. Tarandkalmed olid kollektiivhauad. Seega ei lisatud tarandeid uute matuste tarbeks, vaid kalme kui terviku uhkemaks ehitamiseks. Luu- ja esemeleidude kontsentratsioon on tavaliselt suurim kalme keskosas, vähenedes servade suunas. Mõnikord on äärmised tarandid üldse tühjad, kuid see pole tingitud sellest, et neisse poleks jõutud enam matta. Uued tarandid ehitati küll juurde, ent luud maeti ikka kalme keskele.
Eesti tarandkalmeid on kasutanud mõne kuni mõneteistkümne inimese suurused majapidamised. Tarandkalmetesse ei maetud kõikide inimeste luid, vaid sinna viidi ilmselt ainult maaomanikest eliidi jäänused.

pildil: ketassõlg Võrumaalt Siksali kalmest

 

allikas: Aivar Kriiska, Andres Tvauri. Eesti muinasaeg. Avita 2002

pildiallikas: http://ornament.dragon.ee/muinasesemed/rooma/pildid/513n.html


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • haud
  • kivid