Hauapanused tarandkalmetes

kaardile

54

Rooma rauaaja tarandkalmetes on eelneva ajaga võrreldes palju rohkem hauapanuseid. Valdav osa panustest on ehted, samas kui tööriistu ja relvi pole peaaegu üldse. Tarandkalmetest on leitud ka palju savinõukilde, kuid need ei paikne surnu jäänuste juures nagu ehted. Ehted on enamasti koos luudega tarandi keskosas, kuid savinõukillud on pigem tarandi servades ja neist väljaspoolgi. Ilmselt ei pandud nõusid surnutele kaasa nagu ehteid. Võimalik, et põletatud luud toodi pottides hauale või toodi nendega sinna hoopis toitu, kas surnule või ise söömiseks või mõlemaks. Loomaluid on leitud paljudest tarandkalmetest.
Vanas Roomas arvati, et elu teispoolsuses on pidev pidusööming. Pole võimatu, et see arusaam jõudis mingil määral ka Põhja-Euroopasse ja seletab töö- ja sõjariistade puudumist kalmetest ja söömingule viitavate leidude rohkust neis.

pildil: pronksist emailkaunistusega hoburaudsõlg Jäbara C tarandkalmest

 

allikas: Aivar Kriiska, Andres Tvauri. Eesti muinasaeg. Avita 2002

pildiallikas: http://ornament.dragon.ee/muinasesemed/rooma/pildid/513l.html


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • haud
  • kivid