Tuluskivid ehk tulekivid

kaardile

58

Tulelöömiseks hakati rooma rauaajal kasutama tulerauda, tulekivi ehk tuluskivi ning tuletaela. Rauaga löödi kvartsi- või kvartsiiditükilt säde, mis püüti kuivale puuseenele. Tuluskivid vooliti ovaalseteks ning nende keskele süvistati joon. Kuni viikingiajani on Eestist teada umbes 100 sellist tuluskivi. Mõned neist on leitud haudadest, kuid enamik juhuleidudena väljaspool põllumajanduspiirkondi. Tulekivide omaaegsele kõrvemaale sattumine võib olla seotud lihtsalt nende kadumisega küttimisretkedel, kuid lähtudes nende kujust ja sellest, et neid hakati tegema pärast lohukivide leviku lõppu, võib arvata, et tuluskividel oli mingi viljakusmaagiline tähendus. Võib-olla heideti neid kive kehvematele põldudele nende viljakuse tõstmiseks.

pildil: tuluskivid Pärnumaalt

 

allikas: Aivar Kriiska, Andres Tvauri. Eesti muinasaeg. Avita 2002

pildiallikas: http://ornament.dragon.ee/muinasesemed/rooma/pildid/059a.html


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • haud
  • kivid