Viikingiaja linnused ja asulad

kaardile

801

Viikingiajal kasutatud linnused olid enamasti rajatud juba keskmisel rauaajal. Viikingiajal ehitati neid tavaliselt suuremaks, kaitserajatised jäid aga esialgu tagasihoidlikeks. Viikingiaja linnustes elasid inimesed pidevalt. Näiteks Rõuge linnusest on leitud viikingiaegsete savipõrandaga elamute jäänused. Nelinurksete puuehitiste ühes nurgas oli kolle või algeline ahi. Linnuse õuel olid mõned kividest tuleasemed, kus valmistati toitu. Rõuge linnuses elas 3—4 peret.
Nii nagu mujal Baltimaades ja Kesk-Euroopas kujunesid ka Eestis viikingiajal linnuste juurde asulad. Linnustes ja nende juures olevates asulates tegeldi käsitööga. Rõugest on leitud ehtevalamisriistade jäänuseid ning nahatööks kasutatud nuge ning naaskleid.

pildil: nuga Rõuge asulakohalt

 

allikas: Aivar Kriiska, Andres Tvauri. Eesti muinasaeg. Avita 2002

pildiallikas: http://ornament.dragon.ee/muinasesemed/kraud/pildid/063b.html


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • haud