Leitud esemekogumid

kaardile

900

Viikingiaegseid peitleide on leitud kas endistest või praegustest soodest. Näiteks leiti Virumaalt Järve külast peitleid üle 80 eseme ja esemekatkega. Leid koosnes pea ainult relvadest. Samuti Virumaalt Essu rabast leiti viis kuldripatsit, millest neli on peenelt kaunistatud ning viies on kullatud araabia hõbemünt IX sajandi teisest poolest.
Rapla ja Juuru kihelkonna piiril asuvast Palukülast leiti 1920-ndatel aastatel esemekogum, mis koosnes relvadest, tööriistadest ning ehetest, millest paljud olid katki ning põletusjälgedega. Kokku oli leius 70 eri aegadest pärit eset. Kõik viitab sellele, et tegemist on hauaröövlite saagiga, mis oli millegipärast maa sisse peidetud.

 

allikad: Aivar Kriiska, Andres Tvauri. Eesti muinasaeg. Avita 2002;
L. Jaanits, S. Laul, V. Lõugas, E. Tõnisson. Eesti esiajalugu. Eesti Raamat: Tallinn 1982

 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • haud