Pärnu maakond

kaardile

06. jaanuar 2010

Rahvaarv 90 496, neist:  

Pärnu linnas 43 610

Valdadest kõige vähem ja rohkem:

Lavassaare vallas 537

Audru vallas 5503

Maakonna territooriumist moodustab mets 54%, soo ja raba 24%, haritav maa 19% ja muu maa (ehitised, rajatised, karjäärid, looduslik rohumaa, võsa) 3%.
Pinnamood on tasane, kõrgeim punkt asub Saarde vallas Pati külas: Rehemaa mägi, 81 meetrit üle merepinna.
Suurim järv on ravimuda poolest tuntud Ermistu (4,8km²) Tõstamaa vallas.
Pärnumaal on 177 saart ja laidu, millest kaks on asustatud: Kihnu - 16,37km², 630 elanikku; Manija - 1,87 km², 44 elanikku.
Rannajoone pikkus on 242km.
Maakonda läbiv ja Pärnu linnas merre suubuv Pärnu jõgi on Eesti pikkuselt teine.
Pärnu lahe rannik on kliima poolest Eesti soojemaid piirkondi.

 

Allikad: http://www.parnumaa.ee/index.php?id=41

http://portaal.ell.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=14893/01.01.2010.htm


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • puu