Lääne maakond

kaardile

10. jaanuar 2010

Lääne Maakond koosneb 12 omavalitsuslikust üksusest - 1 linnast ja 11 vallast. Maakonnas on 11 valda: Ridala, Oru, Taebla, Risti, Martna, Kullamaa, Hanila, Nõva, Noarootsi, Vormsi ja Lihula vald ning linnaõigused on ka Lihulal. Maakonna keskus on Haapsalu linn.

2007. aasta 1. jaanuari seisuga oli Läänemaal 28 236 elanikku, mis on tervest Eesti elanikkonnast ca 2%. Statistika kohaselt oli naisi Läänemaal 14 763 ja mehi 13 473. 42% Läänemaa elanikest elab Haapsalus. 

2010. aasta 1. jaanuari seisuga oli Läänemaal aga 27 561 ealnikku. Statistika kohaselt oli tööealisi inimesi Läänemaal 17 453 ja vanureid 4962. Haapsalus elab 11 468 inimest.

Allikad: Lääne maakond http://www.laanemaa.ee/?id=5314

Rahvastik 01.01.2010 http://portaal.ell.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=14893/01.01.2010.htm


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • puu