Ida-Viru maakond

kaardile

14. jaanuar 2010

Ida-Virumaal elas 01.01.2010 seisuga 166 558 inimest, neist kõige enam Narva linnas 65 499, järgnevad Kohtla-Järve, Sillamäe ja Jõhvi. 2007. aastaga on Ida-Virumaa rahvaarv langenud 5190 inimese võrra.

Kokku on maakonnas 22 kohalikku omavalitsust, neist 6 linna ja 16 valda. Ida-Virumaa on Eesti kõige linnastunum maakond – ca 88 % elanikest elab linnades. Ida-Virumaa üldhariduskoolides õpib 16 489 õpilast (seisuga september 2007), nendest 75,7% õpivad vene õppekeelega koolides. Maakonnas tegutseb 49 üldhariduskooli, 62 koolieelset lasteasutust ja 3 kutseõppeasutust.

Allikad: http://portaal.ell.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=14893/01.01.2010.htm

http://www.ida-virumaa.ee/


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • puu