Hilisrauaaja algus

kaardile

1050

Hilisrauaaja alguses lagunes viikingiaegne linnusasula süsteem. Vanad linnused jäeti kas maha või ehitati täiesti ümber. Uued linnused said palju suuremad ja paremate kindlustustega. Ka talud ja külad muutsid asukohta ning kujunes põhijoontes tänini püsiv asustusvõrk. Samas jäid põllumaad suures osas endistesse kohtadesse. Seoses rahvaarvu suurenemisega võeti kasutusele ka uut põllumaad. Kasutama hakati uusi põllumajandusriistu ja ehteid.
Hilisrauaajal hakkas kujunesid asustuspilt, materiaalse ja vaimse kultuuri nähtused, mis püsisid nii keskajal kui ka edaspidi. Muutusi kogu ühiskonnastruktuuris põhjustasid ilmselt põhiliselt edusammud põllumajanduses. Samuti mõjutasid Eesti ala oluliselt arengud naabermaades, kus XI sajandil algas keskaeg.

pildil: Valjala maalinn Saaremaal

 

allikas: Aivar Kriiska, Andres Tvauri. Eesti muinasaeg. Avita 2002

pildiallikas: Vikipeedia


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • haud
  • kirik
  • monument
  • nool