Latgalid ja teised baldid

kaardile

1054

Eestlastest lõuna ja liivlastest ida pool elasid latgalid. Latgalid olid balti hõim, kelle kultuuri algne asuala oli laienenud läänemeresoomlaste arvel põhja poole. Seetõttu oli põhjapoolsete latgalite kultuur läänemeresoomelik. Latgalite maa põhjapoolne osa jagunes kaheks maakonnaks. Lääne pool oli suur Tolova (läti Tālava) maakond ning ida pool Adsele maakond. Tolova lääneosas Ümera (läti Jumara) jõe alal oli eraldi latgalite piirkond, kus preestriks oli kroonik Henrik. Mõlemad maakonnad olid Pihkva maksualused. Latgalite asuala lõunapoolses osas tekkisid Koknese ja Jersika vürstiriigid, mille keskused asusid Väina jõe ääres. Mõlemad riigikesed olid sõltuvad vene vürstiriigist Polotskist. Eestlaste ja latgalite suhted olid Henriku kroonika järgi pinevad. See vastuolu võis kroonikas olla üle pingutatud, kuid nähtavasti said eestlased näiteks liivlastega paremini läbi.
Latgalitest ja Väina jõest lõuna pool elasid neile lähedased seelid. Neist lääne pool, liivlastest edelas Lielupe jõgikonnas elasid kultuuriliselt latgalitest veidi kaugemad semgalid ehk semgallid ning Kuramaal kuršid ehk kurelased. Viimased olid osaliselt segunenud Kuramaa läänemeresoomlastega, keda on samuti kurelasteks kutsutud.
Neist balti hõimudest lõunas elasid leedulased, kelle eri hõimud olid moodustanud oma vürstiriike, mis 1230. aastail ühinesid Leedu suurvürstiriigiks.

pildil: Koknese linnus enne Väina jõele hüdroelektrijaama jaoks tammi ja veehoidla rajamist.

 

allikad: Aivar Kriiska, Andres Tvauri. Eesti muinasaeg. Avita 2002;
L. Jaanits, S. Laul, V. Lõugas, E. Tõnisson. Eesti esiajalugu. Eesti Raamat: Tallinn 1982

pildiallikas: http://www.viss.lv/ru/?k=166907


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • haud
  • kirik
  • monument
  • nool