Linnused

kaardile

1061

XI sajandil jäeti enamik seni kasutatud linnuseid maha. Uued linnused ehitati teise kohta ja tugevamate kindlustustega. Uute linnuste juures ei olnud enam asulat nagu varem. Kui mõnes kohas ehitatigi vana linnus ümber, siis selle juures asunud küla jäeti enamasti maha.
Eesti hilisrauaaja linnused on suuremad ja tugevamini kindlustatud kui varasematel aegadel. Linnuse ehitus olenes looduslikest tingimustest. Näiteks tasase maaga Lääne-Eestis kuhjati kogu linnusevall inimjõul kokku, samal ajal kui Lõuna-Eestis kasutati ära looduslikud kõrgendikud. Lääne-Eesti enamasti paest ehitatud ringvall-linnused on Eesti muinasaja silmapaistvaimad ehitised. Suurim neist on Varbola Jaanilinn Harjumaal, mille jalamilt kuni 30 m laiune ringvall on pool kilomeetrit pikk ja kuni 10 m kõrge. Linnuse õue pindala on peaaegu 2 hektarit. On arvatud, et sellise võimsa rajatise ehitamiseks läks vaja väga palju aega ja tööjõudu, kuid katsed näitavad, et Varbola maalinna ehitamiseks võis sajal mehel piisata ühest aastast.
Lisaks vallile olid hilisrauaaja linnustel ka puust kaitseehitised. Näiteks olid liivast ja kruusast kaetud vallid ümbritsetud puust tarandikega, mis valli toestasid. Tarandite ülaserv oli vallil olevatele linnusekaitsjatele varju pakkuvaks palissaadiks. Sellised tarandid olid näiteks Lõhavere linnusel. Linnuste vallis oli väravakäik, mille kaudu pääses linnuseõuele. Linnusel võis olla kuni kolm väravakäiku. Varbola linnuse peavärav näiteks oli kuni 2,4 m laiune ja selle küljed olid laotud paekivist kuivmüürina. Müüris olid orvad, kus asetsesid seda toetavad jämedad püstpalgid. Need palgid toetasid ilmselt ka värava pealisehitust. Täpsemat teavet linnuste kõrgemal asunud kindlustuste kohta pole, kuna neist ei ole midagi säilinud. On ainult üksikud teated Henriku kroonikast. Üpris kindlasti olid ülejäänud kindlustused ehitatud puust.

pildil: Varbola Jaanilinna värav

 

allikas: Aivar Kriiska, Andres Tvauri. Eesti muinasaeg. Avita 2002

pildiallikas: http://www.hot.ee/neljakuningatee/varbola.htm


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • haud
  • kirik
  • monument
  • nool