Maakondade tekkimine

kaardile

1201

Eesti seitse maakonda olid Rävala, Harjumaa, Järvamaa, Virumaa, Saaremaa, Sakala ja Ugandi. Kesk- ja Ida-Eestis oli ka maakondadesse mitte liitunud kihelkondi, liitunud ei olnud ka Läänemaa kihelkonnad.
Maakondadel erinevalt kihelkondadest ei kujunenud välja valitsejaid. Maakonnad olid otseses mõttes kihelkondade liidud, mille asju otsustasid kihelkonnavanemad. Läti Henriku kroonikast on tuntud nn. Raikküla kärajate iga-aastane nõupidamine. Tõenäoliselt oli see Harjumaa kihelkonnavanemate kokkutulek. Ilmselt oli maakondade tekkimise peamine põhjus kihelkondade vajadus end naabrite ja kaugemate vaenlaste vastu kaitsta. Seejuures ühinesid kultuurilt ja hõimupäritolult lähedased kihelkonnad. Eriti oli säärane vajadus piiriäärsetel kihelkondadel. Pika maismaapiiriga Sakala ja Ugandi on Henriku kroonikas kujutatud tugevate maakondadena, millel olid välja kujunenud ka oma keskused: Viljandi ja Otepää.
Kuigi Läti Henrik nimetab Eesti maakondade elanikke tihti ühtselt eestlasteks, ei ole andmeid, et nad ise end niimoodi oleksid kutsunud. Selge identiteet oli küll maakondadel eraldi, kuid koos nad ennast ühe rahvana ilmselt veel ei tunnetanud. Maakondade koostöö, niipalju kui seda oli, põhines majanduslikul, sõjalisel ja poliitilisel vajadusel. Kihelkondliku ja maakondliku kuid mitte rahvusliku identiteedi olemasolu kinnitab ka tõik, et kogu muistse vabadusvõitluse jooksul ei toimunud ühtegi eestlaste üritust, millest kõik maakonnad oleksid osa võtnud. Teateid on hoopis maakondade omavahelistest rüüsteretkedest, millesse pahatihti olid kaasatud ka sakslased, liivlased ja latgalid.

pildil: Eesti muinasmaakonnad

 

allikas: Aivar Kriiska, Andres Tvauri. Eesti muinasaeg. Avita 2002

pildiallikas: Vikipeedia


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • haud
  • kirik
  • monument
  • nool