Lääne-Eesti kihelkonnad

kaardile

1209

Läänemaa kihelkonnad ei olnud XIII sajandi alguseks veel kihelkondade liidu mõistes maakonnaks liitunud. Läänemaal oli ilmselt seitse kihelkonda: Soontagana, Kõrve, Kotsu, Hanila, Lihula, Ridala ning teadmata nimega kihelkond, mis asus Kullamaa ja Märjamaa kihelkondade alal. Soontagana kihelkonna keskus, Soontagana linnus, asus Mihkli kihelkonna aladel. Kihelkonda kuulus ka valdav osa Audru kihelkonnast, samuti Pärnu kihelkonna põhjapoolsed alad koos Pärnu sadamakohaga. Võimalik on veel Tõstamaa ja Varbla kihelkondade ala kuulumine Soontaganasse. Soontaganast idas asus Kõrve muinaskihelkond, mille keskne ala oli hilisem Pärnu-Jaagupi kihelkond. Kõrve piirid on ebaselged. Sinna võisid kuuluda ka alad Vändra, Tori ja Vigala kihelkondadest. Soontaganast lääne poole jäid väiksemad kihelkonnad: Karuse kihelkonnale vastav Kotsu, juba muinasajal sama nime ja piire omanud Hanila kihelkond ning Lihula kihelkond, mis lisaks hilisema Lihula kihelkonna alale hõlmas ka Kirbla kihelkonna ala. Läänemaa põhjaosa peamine kihelkond oli Ridala (Henrikul ladina keeles Rotalia), mis koosnes nii Ridala kui ka Lääne-Nigula ning Martna kihelkondade alasid. Ridala kõrval olnud Noarootsi kihelkonna ala, samuti Vormsi ja teised saared olid ilmselt asustamata. Läänemaa üks tihedamini asustatud kihelkond paiknes Kullamaa ja Märjamaa kihelkondade aladel. Selle kihelkonna koosseisu võis kuuluda ka osa Vigala kihelkonna aladest. Läti Henrik mainis oma kroonikas kihelkondi eraldi või nimetas neid „mereäärseteks kihelkondadeks". Mitu korda on Henrik kasutanud kogu Läänemaa tähenduses nime Ridala, mis oli Läänemaa suurim ja tugevaim kihelkond. Rohkem on kroonikas räägitud ka Soontagana kihelkonnast. Läänemaa nimi levis tegelikult alles XVI sajandist alates.

kaardil: Soonatagana maalinn

 

allikad: Aivar Kriiska, Andres Tvauri. Eesti muinasaeg. Avita 2002;
L. Jaanits, S. Laul, V. Lõugas, E. Tõnisson. Eesti esiajalugu. Eesti Raamat: Tallinn 1982

pildiallikas: Vikipeedia


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • haud
  • kirik
  • monument
  • nool