Sotsieteet asub Tartusse

kaardile

1813

Aastatel 1813-1939 tegutses Liivimaa Üldkasulik ja Ökonoomiline Sotsieteet Tartus. Peamiselt tegeleti maaviljeluse, karjakasvatuse ja põllumajandusega seotud alade (metsandus, kalandus jm) uurimisega.

Liikumise suunitlust mõjutasid tema esimesed, valgustusmeelsetest literaatidest sekretärid Wilhelm Christian Friebe ja Georg Friedrich Parrot (kes oli ka Tartu Ülikooli esimene taasavamise järgne rektor), seda juhtisid teaduses ja praktilises põllumajanduses silma paistnud mehed, kuulsaim neist oli 1862-68 presidendiks olnud Alexander Theodor von Middendorff.

Teisest küljest oli see organisatsioon kutseliste põllumeeste ühing - teadustulemuste ning kogemuste vahendaja. Sotsieteedil oli Liivimaal mitmeid filiaale, uurimis- ja katsebaase.

Koos 1844. aastal asutatud Liivimaa Põllumajanduse ja Töönduse Edendamise Seltsiga, mis oli loodud Sotsieteedi mõjutustel, anti Tartus aastatel 1863-1915 välja nädalalehte „Baltische Wochenschrift für Landwirtschaft, Gewerbefleiss und Handel", mille lisana sai 1868. aastal alguse „Eesti Põllumees", mis ilmus aastatel 1869-89 „Eesti Postimehe" lisalehena Johann Voldemar Jannseni toimetusel. Sotsieteedi olulisemate ettevõtmiste sekka kuulusid Liivimaa triangulatsioonitööd (1816-19) ja spetsiaalkaardi koostamine (1839) ning Liivi- ja Saaremaa üldised nivelleerimistööd (1874-85). 19. sajandi lõpul algatas Sotsieteet suurejoonelise maaparandustööde kava. Eestimaa kubermangus edendas sarnast rolli 1839. aastal asutatud Eestimaa Põllumajanduslik Selts Tallinnas.

Vahtre, S. Eesti ajalugu V. Pärisorjuse kaotamisest Vabadussõjani. Tartu, 2010
Kivimäe, S. Liivimaa Üldkasulik Ökonoomiline Sotsieteet 200. Tartu, 2004

Pilt:http://www.tartu.ee/?lang_id=1&menu_id=6&page_id=91


 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

 • ajalooline
 • kool
 • mõis
 • näitus
 • NB
 • park
 • puu
 • ring
 • teater
 • ülikool
 • vaade