Valimiste edasilükkamine

kaardile

27. detsember 1918

Punaarmee edasitungi ning Ajutise Valituse vastu esitatud kaebuste tõttu lükkas Maanõukogu Asutava Kogu valimised edasi aprillikuusse.

Vaatamata varasemale otsusele kogunes Maanõukogu uuesti 27. detsembril kriisikoosolekule - see oli tingitud peamiselt Punavägede pealetungi edust Vabadussõja rinnetel ning riigisiseselt tekkinud majanduslikest ja poliitilistest probleemidest. Punaarmee oli jõudnud Tallinna lähistele ja oli oht, et pealinnas võib puhkeda enamlaste vastuhakk võimudele.

Ajalukku läks see koosistumine seoses Maanõukogu palvega Suurbritannia valitsusele saata Eestisse Briti maaväeüksusi. Selle kõrval otsustati aga - tulenevalt raskest sõjalisest seisukorrast - lükata edasi Asutava Kogu valimised, milleks uut tähtaega ei määratud. Üleskutses „Kogu maailma demokraatidele" iseloomustatati Maanõukogu ja tulevast Asutavat Kogu kui demokraatlikke institutsioone.

Veel ühe korra jõudis Maanõukogu kokku tulla 1. veebruaril, mil Ajutise Valitsuse tegevuse vastu oli laekunud mitmeid proteste. 5. veebruaril läks Maanõukogu aga jällegi laili, olles lõpuks paika pannud, et Asutava Kogu valimised peavad toimuma 5.-7. aprillil 1919. aastal ning see peab kokku tulema 25. aprillil.

Vahtre, Sulev (toim.) et al. Eesti ajalugu VI. Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu, 2005
Eesti ja maalim. XX sajandi kroonika. I osa. Eesti Entsüklopeediakirjastus AS. Tallinn, 2002


 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • nool
  • ring
  • teater
  • vaade