Narva Liivi sõja puhkemise ajal

kaardile

01. veebruar 1558

Narva, mis on 16. sajandi keskel enda majanduslikku tähtsust kasvatanud, valmistub Ivan IV agressivse poliitika tõttu 1550. aastatel rünnaku vastu ida poolt."

Keskajal oli Narva Hansa Liidust kõrvale tõrjutud, kuid 1550. aastateks oli linn, mille müüride vahel elas 800-900 elanikku, kaubanduskeskusena tugevnenud. Narva kaupmehed tegelesid kuni Liivi sõja puhkemiseni äritehingutega Novgorodis. Üpris tihedad majanduslikud suhted olid narvakatel ka taanlastega ja hollandlastega ning tugevnesid ka sidemed hansalinnade, näiteks Danzigi ja Lüübekiga. Ka Tallinn, kes oli varem Narvat ohtliku konkurendina näinud ning tema vastu töötanud, tegi linnale 16. sajandi keskpaigas majanduslikke järeleandmisi.

Ilmnema hakkasid aga konfliktid venelastega: näiteks ründas üks bojaar 1552. aastal narvalastest voorimehi. Narvas aga olevat Liivimaa aadlik röövinud vene kaupmeestelt nende kaubad. Nende konfliktide tõttu oli Narva toetanud 1554. aastal puhkenud sõjas Rootsi kuningat Moskva suurvürsti vastu, mis veelgi suhteid pingestas. Samuti kindlustati teisel pool jõge energiliselt Ivangorodi, kuhu hakati rajama lisakindlustusi ning suurtükimeeste arvu suurendati.

Juba enne jaanuaris toimunud rüüsteretke olid Narva jõudnud kuuldused nii otse Venemaalt kui ka ordumeistri läbi, et linnal tasub oodata kallaletungi Ivan IV poolt. Sügisel oli raad ja kaupmeeskond palganud enda teenistusse 37 püssimeest ning Tallinnast telliti juurde veel 20 sõdurit ja kolm tünni püssirohtu. Pärast Šahh-Ali rüüsteretke paluti ordumeistrilt, et Narva saadetaks 100 ratsameest valveteenistuseks. Linna olukord oli keeruliseks muutunud ka seepärast, et seal teenivad palgasõdurid polnud enda raha kätte saanud ning ei allunud pahatihti enam käskudele. Seepeale sõitis kohaliku komtuuri käsul Tallinna väeosade pealik Wolf von Strasborch koos umbes 90 mehega Narva.

Süvalep, Arnold Paul. Narva ajalugu I. Taani- ja orduaeg. Narva, 1936
Kruus, Hans (toim). Eesti ajalugu II, Eesti keskaeg. Tartu, 1937

Foto:http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Narva_j%C3%B5gi_1999.jpg


 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • kivid
  • nool
  • ring
  • sild
  • tulease
  • tuletorn
  • vaade