Karotamme ja Käbini võimuvõitlus

kaardile

1948

Sõjajärgsete aastate EKP keskseks vastasseisuks oli Johannes Käbini (pildil) ja Nikolai Karotamme omavaheline võimuvõitlus, mille taga oli paljuski isiklik ebasümpaatia. See sai alguse juba 1940. aastate alguses, kui mõlemad mehed tulid Eestisse „uut elu" üles ehitama. Partei keskkomitee teiseks sekretäriks määratud Karotammest sai esimese sekretäri Karl Säre arreteerimise järel Saksa okupatsiooni perioodil sisuliselt EKP juht, kuigi tegelikult kinnitati ta esimeseks sekretäriks alles 1944. aasta sügisel.

Käbin saabus Eestisse 1941. aasta veebruaris ning tema tööle instrueerijaks oli Karotamm. Nende esimene omavaheline kohtumine oli lühiks, ametlik ja mitte sümpatiseeriv. Sugenenud ebakõla jäi mõlema mehe omavaheliste suhete kujundajaks ka järgnevatel aastatel. Käbin asus tööle EKP Keskkomitee ajakirjandussektori juhatajana, 1944. aastast alates aga keskkomitee propaganda- ja agitatsiooniosakonna juhataja esimese asetäitjana. 1947. aastal olevat Karotamm pakkunud Käbinile enda asetäitja kohta, millest viimane siiski loobus.

Käbin tõusis 1948. aastal aga EKP Keskkomitee ideoloogiasekretäriks ning 1950. aasta märtsis Karotamme asemikuks parteijuhi kohal.

Vahtre, Sulev (toim.) et al. Eesti ajalugu VI. Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu, 2005
Eesti ja maailm. XX sajandi kroonika. II osa, 1940-1960. Eesti entsüklopeediakirjastus, 2005

Foto: http://www.virumaa.ee/?attachment_id=3099

 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • näitus
  • nool
  • politsei
  • relikt