EKP Keskkomitee 8. pleenum

kaardile

1950


Käbin oli 1950. aasta märtsis toimunud EKP Keskkomitee 8. pleenumi, üks aktiivsemaid kohalikke ettevalmistajaid. Tallinna tänavatele toodi foorumi turvamiseks Nõukogude tankid. Pleenum šokeeris Eesti rahvast: sotsialismi ehitamisel kohaliku eripära mingisugusegi arvestamise soov kuulutati kodanlikuks natsionalismiks. Sel pleenumil vahetati välja ENSV senine juhtkond.

1949. aasta märtsiküüditamise ajal väidetavalt üles näidatud „sobimatu leebus ja lohakus" ning sisepinged Eesti NSV juhtkonnas põhjustasid otsused, millega juunikommunistid kõrvaldati võimult. Nikolai Karotamme süüdistati natsionalismi kaldumises ning talle sai saatuslikuks ka keeleküsimus. Nii kõrvaldati ta EKP Keskkomitee esimese sekretäri positsioonilt. Massiliselt nimetati kodanlikeks natsionalistideks Eesti kunstnikke, kirjanikke ja haritlasi. Arreteeriti ka juhtivad parteiliikmed, nagu Nigol Andresen ja Hans Kruus.

Nende asemele tuli uus kaader, kellest suure osa moodustasid demobiliseeritud, kes olid end täiendanud parteiharidussüsteemis. Viimane loodi juba 1940. aastal ning hakkas tootma kaadrit, kellele nõukogude võim võis tugineda. Karotamm sunniti EKP Keskkomitee esimese sekretäri kohalt lahkuma ning tema järglaseks määrati Johannes Käbin. Viimane oli Moskvale sobilik kandidaat, kellelt saadud informatsiooni Kremlis Eestit puudutavate otsuste langetamisel kindlasti arvestati. Karotamm kaotas küll oma koha parteihierarhias, kuid repressioone tema suhtes ei rakendatud. Ta siirdus Moskvasse, kus keskendus akadeemilisele karjäärile.

1950. aastatel Käbini võimupositsioon kindlustus ning ta säilitas enda positsiooni ka Stalini surmale järgnenud segadustes. Selles etendas olulist osa 1953. aasta septembris NLKP Keskkomitee esimeseks sekretäriks saanud Hruštšov, kes aktsepteeris Käbinit ja teisi tollaseid Balti liiduvabariikide juhte. Isikliku positsiooni kindlustamise järel viis EKP esimene sekretär läbi mitmeid muudatusi oma lähikondlaste ringis. 1950. aastate pöörde kõige käremeelsemad kaaslased tõrjus ta kõrvale. 1954. aasta alguses toimunud EKP Keskkomitee pleenumil oli Käbin juba suhteliselt vaba enda meeskonna kujundamisel, kus domineerima pääsesid liidueestlased.

Vahtre, Sulev (toim.) et al. Eesti ajalugu VI. Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu, 2005
Eesti ja maailm. XX sajandi kroonika. II osa, 1940-1960. Eesti entsüklopeediakirjastus, 2005

Foto: http://riigi.arhiiv.ee/est/vaata-valjapanekut-6/

 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • näitus
  • nool
  • politsei
  • relikt