Karl Vainoga kaasnenud muutused

kaardile

1978


Liidueestlasest Karl Vaino tõus EKP Keskkomitee esimeseks sekretäriks tähendas põhimõttelist pööret ENSV sisepoliitilises elus. Käbin, kes oli kahtlemata tollase riigikorra ustav teener ja Nõukogude võimu põlistaja, oli siiski suutnud end Eesti oludega kohandada, püüdes võimalusel arvestada kohalike oludega ning Moskvas nende eest seista. Ta oli 28 aastat võimul püsinud ja osanud laveerida erinevate rühmituste vahel nii Moskvas kui Eestis, mugandudes nii Stalini, Hruštšovi kui Brežnevi valitsemisega.

Karl Vaino jaoks aga ei eksisteerinud mingeid kohalikke huvisid, vaid üksnes Moskva suunised. Temast kui Kremli käskude konkreetne täitja ning uusvenestuse innukas elluviija. Vaino võimuletuleku järel ei toimunud EKP-s mingit „suurpuhastust" - enamik seniseid tippametlikke jäid enda positsioonidele, aga siiski leidsid aset mõned olulised kaadrimuudatused. Eestist tuli näiteks 1980. aastal lahkuda Vaino Väljasel, kes saadeti diplomaatilisele tööle Ladina-Ameerikas. Uueks ideoloogiasekretäriks sai Rein Ristlaan, kellest sai üks Vaino lähemaid abilisi venestuse teostamisel. 1980. aastate keskpaigas tugevdas EKP üha poliitilist võitlust levivate rahvusmeelsete ideede vastu.

Uus tõus komparteiga liitumises toimus 1980. aastate algupoolel. 1981. aastal kuulus EKP-sse ligi 98 000 kommunisti ning partei täienes pidevalt Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu ehk Komsomoli ridadest sirguva juhtiva kaadriga. Haripunkti saavutas EKP liikmete arv 1988. aastal, mil partei ridadesse kuulus ligi 113 000 inimest ehk ligikaudu 10% tollase ENSV täiskasvanud elanikkonnast. Kasvas ka parteiliikmete keskmine haridustase: kui 1940. aastatel oli vaid iga teine parteiliige kesk- või kõrgharidusega, siis 1980. aastate teiseks pooleks oli vähemalt keskharidusega juba 4/5 parteiliikmetest.

Vahtre, Sulev (toim.) et al. Eesti ajalugu VI. Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu, 2005
Eesti ja maailm. XX sajandi kroonika. III osa, 1961-80. Eesti entsüklopeediakirjastus, 2006

 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • näitus
  • nool
  • politsei
  • relikt