EKP lõhenemine

kaardile

1990

1989. aastal tulid selgesti esile erimeeldused Rahvarinde ja EKP vahel. Seda ilmestasid iseseisvust toetava suuna tugevnemine, EKP võimupositsioonide nõrgenemine ning impeeriumimeelsete jõudude tegevuse suurenev aktiviseerumine. Kohalik kompartei pidi samuti hakkama kujundama selgemat seisukohta Eesti riikluse staatuse küsimuses. Parteis ilmnesid aga sisemised vastuolud reformimeelse juhtkonna ja Moskva-meelsete aparaaditöötajate ning lihtliikmete vahel. EKP mõju oli ühiskonnas niiviisi oluliselt vähenenud.

1990. aasta veebruaris viis Ülemnõukogu sisse põhiseaduse paranduse, millega kaotati kommunistliku partei juhtiv osa ühiskonnas. Sama aasta jaanuaris oli alanud massiline EKP-st lahkumine. 1990. aasta 23.-25. märtsil toimus EKP 20. kongress, mis fikseeris ametlikult partei lõhenemise rahvuskommunistidest koosnevaks iseseisvaks EKP-ks ja Moskva-meelseks NLKP Eestimaa organisatsiooniks (nn ööpartei). EKP esimeheks valiti Vaino Väljas, selle keskkomitee esimeseks sekretäriks Enn-Arno Sillari. Moskvameelse partei sekretärideks said Aleksandr Gussev ja Pavel Panilov.

EKP uuenemine, tema uus sotsiaaldemokraatliku kallakuga programm ja omariikluse idee omaksvõtmine ei aidanud sellel aga säilitada ühiskonna juhtiva jõu staatust. 1990. aasta kevadeks oli sellesse alles jäänud vaid 25 000 kommunisti, kellest enamus - ligikaudu 20 000 inimest - oli moskvameelse suuna esindajad. Eestlasi oli kummagi partei ridadesse jäänud umbes 4000.

Vahtre, Sulev (toim.) et al. Eesti ajalugu VI. Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu, 2005
Eesti ja maailm. XX sajandi kroonika. Osa IV, 1981-2000. Eesti entsüklopeediakirjastus, 2007

 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • näitus
  • nool
  • politsei
  • relikt