Maapäev 15. sajandi teisel poolel

kaardile

1454

Valga konföderatsiooni järgsest perioodist pole teada, et maapäeva oleks üritatud uuesti viia korrapärasele toimumisintervallile. Selle kokkukutsumise aluseks polnud ajaline regulaarsus, vaid pigem konkreetne vajadus arutada Liivimaad puudutavaid probleeme. Silmapaistvaks oli näiteks 1454. aasta sügisel Volmaris kokku tulnud maapäev, kus ordumeister suutis enda osava poliitikaga jätta vastasleeris oleva Riia peapiiskopi seisuste toetusest ilma. Otsustava tähtsusega selle poliitilise võidu saavutamiseks oli peapiiskopkonna vasallide eemaldumine oma maahärrast - seega võib 15. sajandi teisel poolel piiratud määral näha maapäevas vasallide ja linnade seisuste võimalust end maaisandate suhtes maksma panna.

15. sajandi teisest poolest alates peeti maapäevasid suhteliselt tihedasti. Nendel võeti vastu retsess - juriidiliselt siduv dokument, kus punkthaaval oli kirjeldatud arutlusel olnud küsimusi koos vastuvõetud otsusega. See oli ühest küljest küll juriidiliselt siduv, aga samas võeti otsuseid vastu ainult konsensuse alusel ning nendest kinnipidamine oli suuresti vabatahtlik - mingit kontrollaparaati ei eksisteerinud.

Maapäevasid kutsusid reeglina kokku ordumeister ja peapiiskop koos ning toimumiskohtadeks olid tavaliselt Valga või Volmari, mis asusid geograafiliselt mugavalt Liivimaa keskel. Juhtroll oli neil koosviibimistel ikkagi maaisandatel, kellega koos seisused ja linnad esindatud oli. Istungeid peeti siiski kuuriate kaupa - maaisandad, seisused ja linnad eraldi - aga otsustati ikkagi koos. Linnadest olid reeglina esindatud ainult Tallinn, Tartu ja Riia.

Piirimäe, Pärtel. Liivimaa maapäev Wolter von Plettenbergi ajal (1494-1535). Ajalooline Ajakiri 2008, 1/2

 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline