Danzigi kongressi otsused

kaardile

juuli 1397

Ordule oli Danzigi kongressi otsustest erilise tähtsusega paavst Bonifatiuse otsuste tunnustamine vastaste poolt, millega Liivimaa seisused legaliseerisid Riia peapiiskopkonna inkorporeerimise ordusse. Pärast seda oli põhjendatult oodata, et teiste piiskopkondade liidendamine on ainult aja küsimus. Selle võidu ülehindamisega on osaliselt seletatav, miks ordu tegi tähtsaid omapoolseid järeleandmisi Liivimaa opositsioonile ja vasallidele.

Seni oli Liivimaal olnud tavaks, et maakaitse teostamisel olid kõik kohalikud seisused abistanud ordut, kusjuures tema sõjakäikudest Liivimaalt väljaspoolegi olid osa võtnud ka piiskopkondade vasallid, nõudmata sealjuures enda maahärra nõusolekut. Danzigis loobus aga ordu kõigist oma senistest õigustest nõuda piiskopkondi ja nende vasalle osa võtma mitte ainuüksi sõjakäikudest väljapoole Liivimaad, vaid ka otseset maakaitsest välisvaenlaste vastu. See otsus, mis oli suure tähtsusega üldise maakaitse seisukohalt, vähendas tugevasti ordu poliitilist kaalu nii Liivimaal kui väljaspool selle piire.

Danzigis oli ordu sunnitud tegema suuri järeleandmisi ka Harju-Viru rüütelkonnale uute privileegide, nn Jungingeni armukirja näol. See laiendas senise Valdemar-Eriku õigusega ette nähtud piiratud läänide pärimisõigust silmapaistvalt, võimaldades Harju-Viru vasallidel pärida lääne mõlema sugupoole läbi kuni viienda sugulusastmeni - see andis vasallide maavaldusele senisest palju kindlama põhialuse ja välistas sisuliselt läänide tagasiminemise maahärrale (ordule). Ordu pidi leppima ka sellega, et Riia peapiiskopkonna orduvaenulikud vasallid said enda endised õigused tagasi, andmata omalt poolt mingit hüvitist.

Kruus, Hans (toim.) et al. Eesti ajalugu II. Eesti keskaeg. Tartu, 1937
Pullat, Raimo. Tartu ajalugu. Tallinn, 1980
Pullerits, Heivi (koost.) Tartu. Ajalugu ja kultuurilugu. Tallinn, 2005

 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • nool
  • ring