EKP Keskkomitee büroo salajane otsus „Vene keele omandamise ja õpetamise edasisest täiustamisest

kaardile

19. detsember 1978

Nimetatud otsus, mida saatis ka konkreetne venestusabinõude programm, lähtus otseselt NLi Ministrite Nõukogu 13. oktoobri määrusest ning sellest kujunes algava venestuslaine ning kakskeelsuse kampaania juhtiv orientiir ENSVs.

Otsuses omistati vene keele õppimisele ja õpetamisele suur sotsiaal-poliitiline tähtsus ning sellega kaasnenud muutused puudutasid kogu kohalikku hariduselu - (kõrg)koole, õpetajaid, õppekavu ja õpilasi.

Loodi isegi spetsiaalne ajakiri „Vene keel eesti koolis", mis pidanuks aitama kaasa vene keele õppimise soodustamisele ja selle osakaalu suurendamisele Eesti kultuurmaastikul. Haridussüsteemis ei käsitletud vene keelt võõrkeelena - olid emakeel, vene keel ja võõrkeeled. Venestamiskampaanias võis eristada kolme haru - internatsionalismi, patriotismi ja ateismi -, mis kõik olid tihedalt seotud koolitundidega.

Allikad: Eesti ajalugu. VI. Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Peatoim. Sulev Vahtre. Tartu: 2005.
Karjahärm, Toomas; Sirk, Väino. Kohanemine ja vastupanu. Eesti haritlaskond 1940-1987. Tallinn: 2007.
Laura Allikvee. Venestuspoliitika süvenemine Tartu ja Tallinna üldhariduskoolides 1970. aastate lõpus ja 1980. aastate alguses. Tartu: 2009.

 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • kool
  • lasteaed
  • maja
  • NB
  • nool