ENSV Haridusministeeriumi kolleegiumi otsus

kaardile

28. aprill 1983

Võeti vastu järjekordne 30punktiline plaan, mis käsitles vene keele õpetamise tõhustamist ning tõstis esile selle olulisust juba lasteaedades - see olevat edaspidise keeleõppe alus.

Mindi isegi nii kaugele, et koolide ja lasteaedade põhiülesandena toodi esile just positiivse suhtumise loomist vene keelde kui rahvusvahelise suhtlemise keelde.

Nii jõuline hinnang võis tuleneda tõsiasjast, et pärast J. Andropovi tõusu NLKP Keskkomitee peasekretäriks 1982. aasta novembris oli ideoloogiline surve hariduselus taas hoogustunud (rahulikumaks võib pidada aastaid 1980-1982).

 

Allikad: Hint, Mati. Keel on tõde on õige ja vale. Tartu: 2007.
Raudsepp, Anu. Eesti hariduspoliitika Nõukogude ajal (1944-1991). // Eesti Vabariik 90. Konverentsi kogumik: Pärnu, 27.-28. august 2008. Tartu: 2008.

 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • kool
  • lasteaed
  • maja
  • NB
  • nool