Üldharidus

kaardile

1918

 

Koos Eesti Vabariigi loomisega tuli hakata ümber korraldama Venemaalt pärit haridussüsteemi. Sellel oli mõned küljed, mis ei olnud sobivad uue riigi ühiskonna jaoks. Eelnev haridussüsteem oli olnud venekeelne ning seisuslik. Seisuslikkus tähendas, et lihtrahva lastel oli raskendatud gümnaasiumi- ja kõrghariduse omandamine. 

Hariduselu korraldamise üheks põhimõtteks sai ühtluskool, mille järgi pidi lapsel pärast ühe kooliastme lõpetamist olema võimalus jätkata õpinguid järgmise astme õppeasutustes.

Esimeseks kooliastmeks sai kuueklassiline kohustuslik tasuta algkool. Pärast seda võis õpilane edasi õppida viieklassilises keskkoolis ehk gümnaasiumis ning pärast seda ülikoolis. Kooliastmete vahel ei olnud üleminekueksameid.

Olid erinevad gümnaasiumiharud: klassikalised, humanitaar-, reaal-, kaubandus-, majapidamis-, tehnika- jms gümnaasiumid. Kooliharidus oli emakeelne. Eesti lastele eesti keeles ja teiste vähemurahvuste laste jaoks nende emakeeles. 

1920. aastatel oli tegelik koolikohustus majanduslikel põhjustel siiski neli klassi. Kuueklassilisele algharidusele mindi üle kogu riigi ulatuses 1931. aastal. Hariduselus olid ka mitmed probleemid. Üsna palud läksid gümnaasiumisse, kuid gümnaasiumiharidus ei olnud alati piisav ülikoolis õppimiseks. Tulemuseks oli suur hulk keskhariduse või poolelijäänud ülikooliõpingutega poolharitlased, kes ei leidnud sobivat tööd. 

1934. aastal alustati koolireformi. Esimene aste oli kohustuslik neljaklassiline algkool, sellele järgnesid soovi korral viieklassiline keskkool ja kolmeklassiline gümnaasium. Koolisüsteemi reformiti ka 1937. aastal ja sätestati kaks erinevat haridusteed. Õpilane võis läbida kas neljaklassilise algkooli ja viieklassilise progümnaasiumi või kuueklassilise algkooli ja kolmeklassilise reaalkooli. Pärast progümnaasiumit ja reaalkooli pääses eksamitega kolmeklassilisse gümnaasiumisse. 


Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni (Tartu: Ilmamaa, 2005)

http://21k.ee/wp-content/uploads/2011/09/0003_011119.jpg

 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • kirik
  • kool
  • maja
  • monument
  • muuseum
  • raamatukogu
  • teater