A.Anderkoppi, A.Tõnissoni, A.Oidermaa ja O.Köstri hukkamine

Sulge

Tallinnas hukati Ado Anderkopp (sünd. 18.01.1894), Eesti Asutava Kogu, Riigikogu, Rahvuskogu ja Riigivolikogu liige, sõjaminister


Tallinnas Patarei vanglas hukati Aleksander Tõnisson (sünd. 17.04.1875), Rahvuskogu ja Riiginõukogu liige, kaitseminister (01.11.1932 - 18.05.1933)

 Nõukogude võimuorganid allkirjastasid Ants Oidermaa (Hans Oidermann, sünd. 02.12.1891) surmaotsuse. Ta oli Rahvuskogu ja Riigivolikogu (VI RK) liige, propagandaminister (24.10.1939 - 21.06.1940)

Tallinnas hukati Oskar Köster (sünd. 20.12.1890) Riigikogu ning Riigivolikogu iige, põllutööminister (23.07.1926 - 04.12.1928, 19.02. - 19.07.1932), teedeminister (04.12.1928 - 09.07.1929, 18.05. - 21.10.1933), kaitseminister (09.07.1929 - 12.02.1931)

Allikas: http://www.rahvusraamatukogu.ee/88986