Vabaduse väljaku kaluriküla

Sulge

 

Kaarli puiestee alt kaevati endise Barbara kalmistu alalt välja umbes 250 üksikluustikku ning 350 luustikku katkuaegsest ühishauast, mis nüüdseks on ümber maetud Liiva kalmistule

16.-17 sajandil maetutele oli kaasa pandud hollandi piipude tükke, sõrmuseid, sõlgi ja klaashelmestest keesid.

Leiti ka müürisäilmeid ning kiviaegne asulakoht. Kohati kuni 50 sentimeetri paksusest kiviaegsest kultuurkihist leiti hulgaliselt kammkeraamika kilde, loomaluid ja kvartsikilde.

 Arheoloog Ulla Kadakase sõnul viitavad iidsele asulale hulk luid ja kilde, mis Vabaduse väljaku alusele maale umbes 5000 aastat tagasi maha jäänud.

Selline võis välja näha pringliküttide laagripaik kiviajal praeguse Tallinna Vabaduse väljaku kohal. Taustal paistab Toompea. (Foto: Postimees)

Tallinna Vabaduse platsi kohal pidasid 5500 kuni 4500 aastat tagasi laagrit inimesed, kes sõid tähelepanuväärselt palju maailma väikseima delfiini pringli liha. Tallinna lahe ääres elanud küttide-kalastajate kogukond rajas oma hooajalise laagripaiga praeguse Vabaduse väljaku kohale arvatavasti umbes 3500 a eKr. See on esialgne ja umbmäärane hinnang, aga igal juhul oli tegemist ajaga, kui Egiptuses olid püramiidid veel ehitamata ja kiilkiri hakkas Mesopotaamias alles tekkima. Vabaduse väljaku laagripaik jäeti maha umbes tuhatkond aastat hiljem.

Need tuhat aastat, mil inimesed võisid laagripaika Vabaduse väljakul kasutada, on inimkonna ajaloos just see periood, mil Vahemere idaosas ja Lähis-Idas tekkisid ja arenesid suured tsivilisatsioonid, kus püstitati esimesed monumentaalsed ehitised, nagu püramiidid Egiptuses. Tekkis ja hävis sumeri linnriikide tsivilisatsioon Mesopotaamias Tigrise ja Eufrati jõe vahel.

Teatavasti maa Põhja-Eestis tõuseb aeglaselt ning Vabaduse väljaku leiud paiknesid praegusest merepinnast umbes 15–16 meetri kõrgusel.

Maa on Põhja-Eestis geoloogide andmetel viimase 5000 aasta jooksul just sellise suurusjärgu võrra kerkinud.

 

 Allikad: Villu Kadakas http://www.postimees.ee/?id=111369&redir=

http://www.epl.ee/artikkel/436614

http://www.tallinnapostimees.ee/?id=47075