Liidu sõlmimine Leeduga ja sõja algus Venemaaga 1501. aastal

Sulge

Sõjaks Moskvaga oli Plettenbergil vaja liitlasi. Neid oli aga üpris raske leida, sest Venemaaga just sõdinud Rootsi oli 1497. aasta järel alistunud Taani kuningale, kes oli aga Moskvaga heades suhetes. Samal ajal tülitsesid omavahel ka Poola kuningas ja Saksa ordu kõrgmeister Preisimaal, seetõttu jäid ka nemad asjast kõrvale. Lõpuks osutuski ainsaks mõeldavaks liitlaseks Leedu, kel 1499. aastal Moskvaga järjekordne konflikt tekkis. Suurvürst Aleksander palus Plettenbergilt abi ja 1500. aastal sõlmitigi Liivimaa-Leedu liit. 1501. aastal algasid sõjalised operatsioonid; Plettenberg tungis väidetavalt Liivimaa ajaloo suurima armeega Moskvaga liidus olnud Pihkva vürstiriiki ja võitis venelasi Seritsa lahingus. Kuid Leedu abi jäi tulemata, sest Aleksander alustas võitlust Poola trooni pärast. Seetõttu pidid Liivimaa väed sama aasta sügisel Pihkvamaalt taanduma. Väes puhkes ka epideemia, tõrnäoliselt tüüfus, teiste hulgas haigestus tõsiselt ka Plettenberg.

Pildi allikas: http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Plett2.JPG