Reformatsiooni algus Liivimaal ja Riia linna minek ordumeistri otsealluvusse 1525. aastal.

Sulge

Luterlik usupuhastus hakkas Liivimaal laiemalt levima 1521.aasta paiku, kõige kiiremini võitis see Riia linnas, mille raad asus juba järgmisel aastal luterlust toetama. Peagi tekkis Liivimaal ka laiem konflikt, eestkätt katoliiklusele rangelt truuks jäänud piiskoppide ja nende vasallide, aga ka linnade vahel. Riia linn keeldus 1525. aastal peapiiskop Johann Blankenfeldi võimu tunnustamast ja andis end Plettenbergi ainuvõimu alla. Ehkki ordumeister ei tundnud reformatsiooni vastu erilist sümpaatiat, oli talle reaalpoliitiliselt oluline linn enda kontrolli alla saada, sest tema keeldumise korral oli karta Riia pöördumist protestantliku Preisimaa hertsogi Albrechti, endise Saksa ordu kõrgmeistri ja Liivi ordu toonase ühe suurema vihavaenlase poole. 1525. aastaks olid ka Tallinn ja Tartu luterlikud. Esimene allus samuti Plettenbergile, teine aga keeldus hoolimata tülist Blankenfeldiga, kes oli ka Tartu piiskop, ordu võimule alistumast ja toimis mõned aastad sisuliselt vabalinnana.

Pildi allikas: Vikipeedia