Piiskop Alberti saabumine Liivimaale.

Sulge

1200. aastal saabus uus Liivimaa piiskop viimaks Liivimaale, maabudes Väina jõe suudmes.

Ehkki tal oli kaasas küllaltki suur ristisõdijate vägi, mida on hinnatud kuni 1500 mehe peale, oli enamik liivlasi endiselt valmis talle vastu panema.

Pildil Riga

Albert koges oma esimesel sealviibimise ajal mitmeid tagasilööke ja otsustas, et misjoni püsivama edu saavutamiseks on vaja veelgi enam ristisõdijaid ning tuua ka misjoni keskus merele lähemale.

1200. aasta teisel poolel läks ta tagasi Saksamaale, et neid plaane isiklikult ellu viia.

 

 

 

Allikad: Henriku Liivimaa kroonika = Chronicon Heinrici Livoniae. Tallinn: Eesti Raamat, 1982.

Foto: http://www.riga.lv/NR/rdonlyres/4639F89A-C80C-4EB0-A0B1-81B1DC6A5710/360/peterbaznica1.gif