Kaupo osalemine Riia kaitsmises ja Ümera lahingus.

Sulge

1210. aastal kogunesid liivlased ja kuralased Riia linna alla ning püüdsid seda vallutada. Kaupo viibis koos lähikondlastega linnas ning aitas seda enda ristiusu maha pesnud suguvendade vastu kaitsta. Samaaegselt piirasid eestlased Võnnu linnust. Seetõttu liikusid ristisõdijad pärast Riia ründajate tagasilöömist selle alla, kuid eestlased olid juba lahkunud. Ristisõdijad asusid neid jälitama, kuid põrkasid nendega ootamatult Ümera jõe äärsetes metsades kokku ning said suure kaotuse osaliseks. Henrik süüdistab kaotuses nimelt liivlasi, veidi vähem ka latgaleid, kes lahingu alguses laiali jooksnud. Samas ei kritiseeri ta Kaupot, kes koos ristirüütlitega ustavalt võidelnud. Samamoodi võitles ristisõdijate seas ka Kaupo poeg Berthold, kes lahingus langes. Henriku järgi läksid Kaupo ja teised liivlased seejärel tagasi kodudesse, langenuid kibedalt leinates.

Allikas: Henriku Liivimaa kroonika = Chronicon Heinrici Livoniae. Tallinn: Eesti Raamat, 1982.