Alistumisläbirääkimised Narvas

Sulge

Kella kaheksa paiku õhtul alustas uus Vene vägede ülemjuhataja vürst Dolgoruki rootslastega läbirääkimisi. Venelastele anti õigus lahkuda lahinguväljalt koos relvadega, kuid ilma lippudeta.

Selle tarbeks pidid nad aga rootslaste valve all ära parandama vahepeal hävinud silla, mistõttu algas Vene vägede lahkumine alles kell neli hommikul.

Vene vasemale tiivale oli positsioonidele jäänud kindral Weide oma 15 000-mehelise jalaväega. Rootslased käskisid vangistatud vürst Dolgorukil saata Weide leeri oma käskjalg koos alistumismanitsusega, mis pakkus Weidele võimalust vabalt lahkuda, kuid ilma relvadeta. Ka toidumoona ja muud kraami võisid sõdurid kaasa võtta ainult niipalju, kui igaüks kanda jõudis. Selline ettepanek võeti ka vastu.

Allikad: Eesti ajalugu. IV, Põhjasõjast pärisorjuse kaotamiseni. Tartu: Ilmamaa. 2003
Eesti ajaloo atlas. Tallinn: Avita, 2006.                                                                                                        

Allikas (pilt): http://wiwapia.com/wikipedia/commons/thumb/c/cc/Victory_at_Narva.jpg/200px-Victory_at_Narva.jpg