Briti eskaader Tallinna reidil

Sulge

1918. aasta lõpunädalatel hakkas senine käegalöömine asenduma järjest aktiivsema vastupanu organiseerimisega.

 

Suurt moraalset tuge pakkus 12. detsembril 1918 Tallinna reidile ilmunud Briti kergristlejate eskaader, mis kaitses ühtlasi pealinna mere poolt enamliku Balti laevastiku eest.

Alates detsembri teisest poolest algas vabatahtlikest koosnevate löögiüksuste loomine: sündisid näiteks Julius Kuperjanovi juhitud kuulus partisanisalk, Skautpataljon ja Sakala Partisanide Pataljon. Aastavahetuseks oli Rahvaväkke värvatud üle 6000 mehe ning see arv üha kasvas.

Väga suur oli siinjuures vabatahtlikest koolipoiste osakaal, kes tegid kaasa peaaegu kogu Vabadussõja. Rahva poolehoidu aitas võita ka valitsuse lubadus algatada radikaalne maareform ning kuuldused enamlaste repressioonidest. Tunduvalt paranes ühtlasi Rahvaväe juhtimine, kui 23. detsembril loodi ülemjuhataja ametikoht, kelleks määrati polkovnik Johan Laidoner (pildil).

Abi saabus ka Soomest, kellelt saadi nii relvi kui rahalist laenu. Soome vabatahtlikud moodustasid väeosi, mille esimesed allüksused jõudsid Tallinna 30. detsembril 1918. Soomlased, keda kokku osales Vabadussõjas 3451, paigutati kiiresti igale poole rindele laiali, et võimalikult paljud Eesti sõdurid näeksid välismaiste abivägede olemasolu oma silmaga.

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Eesti ajaloo atlas. Tallinn: Avita, 2006.                                                                                                   

Allikad (pildid): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Johan_Laidoner01.jpg/200px-Johan_Laidoner01.jpg                                                                           

http://www.hot.ee/vabadussoda/vambola.jpg