Baasivägede sissetulek Eestisse

Sulge

Punaarmee merejõud ilmusid Tallinna reidile juba 12. oktoobril 1939.

Maavägede sisenemine Eestisse algas 18. ja 19. oktoobril äärmiselt detailsete ja karmide reeglite alusel.

Punaarmeelaste liikumiseks määrati kaks raudtee- ja maanteemarsruuti ning seda pidid turvama politsei, Kaitseliit ja erandjuhtudel ka sõjavägi.

Eestisse sisenenud 14 037 sõjaväelast, 283 tanki, 54 soomusautot ja 2040 muud autot paigutati Saare- ja Hiiumaale ning Haapsalu ja Paldiski ümbrusesse.

Õhuvägede sissetoomine jäi hilisemaks, sest neile määratud lennuväljade kohad Saaremaal, Haapsalus, Paldiskis, Kuusiku ja Kehtna mõisate maadel polnud veel ette valmistatud.

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Eesti ajaloo atlas. Tallinn: Avita, 2006.                                                                                                    
Allikas(Fotod) http://www.einst.ee/publications/hip2/img2/punaarmee.jpg                  http://heinar.webs.com/Punaarmee.jpg